,,Nawet w najdłuższej podróży trzeba zrobić pierwszy krok ”

To była cudowna, pełna niespodzianek, nowych doświadczeń i przeżyć 5-letnia podróż słuchaczy-studentów Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Początkiem tej wyprawy w nieznane, było powołanie Rady Programowej przez ówczesnego burmistrza Dariusza Szmyta . Następne dni… lata, to praca nad organizowaniem zajęć, wykładów – spotkań z interesującymi przedstawicielami różnych zawodów, wycieczek…  Ale co najważniejsze, powstała wspaniała gromada osób ,którzy poznawali samych siebie na nowo ,swoje talenty i umiejętności . Zawiązały się znajomości i przyjaźnie. Wspaniałym podsumowaniem 5-lecia ,była uroczystość wręczenia dyplomów w gmachu naszego uniwersyteckiego patrona, w Sali Lubrańskiego, Collegium Minus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obecna na uroczystości, Burmistrz Miasta Luboń- p. Małgorzata Machalska, wyraziła uznanie i gratulacje za wkład pracy, a dla słuchaczy,  wyrazy podziwu  za aktywność i wspaniałą postawę w rozwijaniu własnej osobowości i zdolności. Nasi studenci mieli okazję w sposób trwały wypowiedzieć się na temat  własnych wrażeń i doświadczeń bycia słuchaczem. Serdecznie dziękujemy paniom Lucynie Gawrońskiej, Lukrecji  Sitarz-Wąsiewicz i Małgorzacie Okulicz -Kozaryn, za opisanie swoich wrażeń doświadczeń. To były wspaniałe godziny, zakończone wspólną pamiątkową fotografią.
Uroczystość absolutoryjna została przygotowana przez zarząd stowarzyszenia ULTW jak i poszczególnych członków Rady Programowej. Birety absolutoryjne przygotowano w domu Senior Wigor. Uroczystość prowadziła starościna ULTW p. Maria Nowakowska. W imieniu studentów głos zabrała p. Danuta Piestrzyńska. Studenci i absolwenci oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymali okolicznościowe odznaki jak i publikacje ufundowane przez Powiat Poznański. W krótkim okolicznościowym przemówieniu Przewodniczący Rady Programowej dr Mikołaj Tomaszyk (WNPiD UAM) podziękował wszystkim instytucjom miejskim, szkołom, bibliotece i ośrodkowi kultury, jak i wolontariuszom prowadzącym zajęcia za piękne zaangażowanie w dzieło Uniwersytetu III Wieku w Luboniu. Wyrażamy podziękowanie władzom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na czele z Panem Rektorem prof. dr hab. Bronisławem Marciniakiem i Zastępcy Kanclerza UAM p. Marii Buzińskiej za nieodpłatne użyczenie Auli im. Bpa Lubrańskiego. Dziekanowi WNPiD prof. dr hab. Tadeuszowi Wallasowi za przekazanie wydziałowych publikacji na nagrody dla autorów prac dyplomowych. Przypomnimy, działalność ULTW jest kontynuowana pod patronatem poznańskiej uczelni wyższych w tym przede wszystkim naszej poznańskiej Alma Mater i Akademii Wychowania Fizycznego.

Gratulujemy i dziękujemy.

Irena Skrzypczak

1a

1aa

2aa

3aa

12a

13a

16a

18a

19a