Nasze myśli wędrują do tych, których już między nami nie ma….

W pierwszych dniach listopada gdy nasze myśli wędrują ku osobom, których już między nami nie ma, gdy częściej niż kiedykolwiek myślimy o życiu po życiu wspominamy słuchaczki i słuchaczy ULTW, których nam brakuje:

śp. Bogdana Kania – Mielcarska

śp. Małgorzata Baraniak – Lekki

śp. Podbylska Grażyna

śp. Wysocka Barbara

śp. Gruszecki Mieczysław

śp. Spitalniak Krzysztof

śp. Nogala Lidia

Niech dobry Bóg przyjmie ich do siebie!

Zdjęcie-źródło: https://www.google.pl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.polonikmonachijski.de%2Fiv-kwarta%25C5%2582-2019%2Fbli%25C5%25BCej-boga%2F&psig=AOvVaw3DKOUdd8Xu-TkOtEeOboZr&ust=1604298764747000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDKo-_c4OwCFQAAAAAdAAAAABAG Data dostępu 1.11.2020