Nasi o nas na konferencji naukowej w ten czwartek! Weź udział:)

Kochani,

nasza koleżanka Irena Skrzypczak oraz nasz Przewodniczący Rady Programowej biorą udział w konferencji poświęconej polityce senioralnej. Weźmy i my w niej udział. Poniżej przesyłam program i link do programu Zoom

Konferencja Naukowa on-line

DYLEMATY POLITYKI SENIORALNEJ MIASTA POZNANIA

9 grudnia 2021 r. (czwartek), godz. 10.00. – 14.00.

Organizatorzy:

Miejska Rada Seniorów, Grupa Badawcza nad Różnorodnością, Równością i (Re)integracją – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

PANEL 1 g. 10.00. – 11.45.

Aktualne dylematy polityki senioralnej

Prowadzenie: Prof. dr hab. Jerzy Babiak

Jędrzej Solarski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

– otwarcie konferencji: Wyzwania polityki senioralnej miasta Poznania

Prof. dr hab. Jerzy Babiak, Członek Miejskiej Rady Seniorów, WNPiD, UAM Poznań

– wprowadzenie do konferencji: Wyzwania demograficzne a polityka senioralna

Prof. WSP TWP, dr hab. Mirosław Grewiński, Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Szkoła Korczaka w Warszawie

– Kierunki rozwoju polityki senioralnej w Polsce

Prof. UAM dr hab. Wojciech Nowiak, WNPiD, UAM Poznań

– Nowe technologie a proces starzenia się społeczeństwa – przykład Norwegii

Prof. UAM dr hab. Anna Michalska, Wydział Socjologii UAM

– Świat instytucjonalny seniorów w czasie niepewności

11.45. – 12.00.

Przerwa kawowa

PANEL 2 g. 12.00. – 14.00.

Polityka senioralna miasta Poznania

Prowadzenie: dr Magdalena Kacperska

Magdalena Pietrusik-Adamska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

– Prace nad nową polityką senioralną miasta na lata 2022-2026

Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński, Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów, Wydział Filozoficzny UAM,

– Rozwój czy stagnacja – główny dylemat nowej polityki senioralnej miasta.

Prof. UAM dr hab. Mikołaj Tomaszyk, WNPiD, GB RRR – UAM Poznań

– Bezpieczeństwo seniorów w poznańskiej komunikacji miejskiej – wyniki

badań, wnioski i rekomendacje

Irena Skrzypczak, Przewodnicząca Powiatowej Rady Seniorów I Kadencji

– Aktywny senior w powiecie poznańskim

Wojciech Bauer – Dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych Poznań

– Seniorka i senior mile widziani – działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu

Prof. UAM dr hab. Elżbieta Lesiewicz, WNPiD, GB RRR – UAM Poznań

– Spotkanie pokoleń – inicjatywy dla seniorów

Józef Kozan, Przewodniczący Rady Seniorów miasta Ostrowa Wielkopolskiego

– Doświadczenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w polityce senioralnej

Mgr Damian Julkowski, WNPiD, UAM Poznań

– Problemy niepełnosprawnych seniorów w Polsce

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Hajder, Dr Magdalena Kacperska, mgr Maciej Górny, GB RRR – WNPiD, UAM Poznań, Wielkopolski Oddział PTPS

– Usługi społeczne a dobrostan seniorów

Informacje organizacyjne: Konferencja odbędzie się w formie on-line na platformie ZOOM. Dostęp do konferencji dla słuchaczy będzie otwarty. Zapraszamy do udziału.

LINK do spotkania na ZOOM’ie:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F87976024454%3Fpwd%3Dekk3VnF0M04rRFEwTjBDRXRHaGRxQT09%26fbclid%3DIwAR3Z3HysadljO0IpRVaKBZrponnLyglFnDuZblFTKEtS069Ep3cV2N2UiYw&h=AT2ABn2-oyQasnVNW6mrBCpRmb8qmAsltQDEdcwLyi2XNRu27RS9_r__yACFBhKLkDTlLqrXAPrLndtNiiuzh6QEXBQzWGvxo9C9dVVgCzFCz1S5CE8gYzwQgYyUudEhv7CmFw

Meeting ID: 879 7602 4454

Passcode: 847782