Najbliższy wykład czwartkowy poprowadzi dr Wioletta Turkowska-Kucharska z UWr.

17:30 CZWARTEK na Zoom

Wykład ogólny poprowadzi p. Wioletta Turkowska- Kucharska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Pani doktor wydała niedawno swoja książkę doktorską nt pozycji zawodowej kobiet. To ciekawy materiał do dyskusji. Zapraszam bardzo serdecznie

Biogram wykładowczyni:

Mam 34 lata. Urodziłam się i mieszkam w Świebodzinie. Jestem z zawodu socjologiem. W 2004 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim ukończyłam jednolite studia magisterskie na tymże kierunku zdobywając tytuł magistra oraz dwuletnie studium pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela. Już w trakcie studiów socjologicznych byłam raczej aktywną osobą, starałam się uczestniczyć w różnego rodzaju przedsięwzięciach o charakterze społecznym. Jednym z nich była praca polegająca na realizacji wywiadów ankietowych w ramach projektu „Lubuskie Trójmiasto – Kwalifikacje, a rynek pracy” oraz udział w sympozjach, konferencjach i Zjazdach Socjologicznych (Zielona Góra 2007, Kraków 2010). Stwierdziłam, że socjologia jest tym, co chciałabym nadal praktykować w życiu. Dlatego po ukończeniu studiów magisterskich postanowiłam ubiegać się o zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim i rozpoczęłam pracę nad realizacją rozprawy doktorskiej. Moje zainteresowania badawcze oscylują wokół znaczenia oraz postrzegania kobiet na rynku pracy na różnych szczeblach zarządzania, a więc zagadnienia z pogranicza socjologii pracy i zawodu, socjologii organizacji, przedsiębiorczości i biznesu oraz socjologii zarządzania. Tematem mojej dysertacji jest: „Portret socjologiczny kobiety-menedżera w percepcji kadry.

Na podstawie Gazeta Lubuska