Lubońska Rada Seniorów

W poniedziałek 1 czerwca Lubońska Rada Seniorów (LRS) spotkała się na I uroczystej sesji Rady i zaingerowała swoją kadencję na lata 2015 – 2018.

W Sali sesyjnej Urzędu Miasta Rada Seniorów I Kadencji spotkała się na pierwszej Sesji Rady. Burmistrz Miasta Luboń Małgorzata Machalska w imieniu Przewodniczącej RML Teresy Zygmanowskiej (nieobecnej z powodu obowiązków służbowych – dyżur radnego) powitała przybyłych członków Rady i wręczyła im akty powołania do LRS, na podstawie Uchwały nr VII/47/2015 RML z dnia 21 maja 2015 roku. A są to: Maria Błaszczak, Adam Gabler, Jan Kaczmarek, Lechosław Kędra, Urszula Koronkiewicz, Rajmund Krusinski, Aleksandra Lorenc, Maria Nowakowska, Zofia Skok-Łukomska, Włodzimierz Sroczyński, Elżbieta Stefaniak, Wanda Suleja-Kot, Czesław Szafczyk, Elżbieta Szajek i Jerzy Zieliński. Burmistrz podziękowała radnym za przyjęcie funkcji radnego i życzyła im sukcesów i wytrwałości w pracy na rzecz lubońskich seniorów. Wyraziła nadzieję, że współpraca Rady i Burmistrza będzie układała się w dobrych relacjach dla obopólnej korzyści seniorów i miasta. Następnie nastąpiła krótka autoprezentacja członków LRS, po czym przystąpiono do dalszych prac rady zgodnie z porządkiem obrad. Nastąpił wybór Przewodniczącego LRS oraz jego zastępcy i sekretarza rady. W wyniku tajnych wyborów Przewodniczącym został Włodzimierz Sroczyński, jego zastępcą Elżbieta Stefaniak, a sekretarzem Adam Gabler. Rzecznikiem prasowym rady została Maria Błaszczak. Omówiono także sprawy, którymi będzie zajmowała się w przyszłości rada oraz ustalono terminy spotkań rady.

Maria Błaszczak

Lubońska Rada Seniorów –Rada Seniorów w Urzędzie Miasta fot. Jan Błaszczak

Lubońska Rada Seniorów – nowa rada wraz z Burmistrz Małgorzatą Machalską fot. Jan Błaszczak

LRS – po wyborach przewodnictwo obrad obejmuje Przewodniczący LRS Włodzimierz Sroczyński fot. Jan Błaszczak

LRS – po wyborach przewodnictwo obrad obejmuje Przewodniczący LRS Włodzimierz Sroczyński   - JB
Lubońska Rada Seniorów – nowa rada wraz z Burmistrz Małgorzatą Machalską - JB
Lubońska Rada Seniorów –Rada Seniorów w Urzędzie Miasta - JB