Koncert noworoczny – wspomnień czar

W piątek 8 stycznia słuchacze Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku spotkali się w małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu na koncercie noworocznym. Zgromadzonych powitali dyrektor SP-1 p. Grzegorz Anioła i prezes Stowarzyszenia ULTW p. Zbigniew Jankowski. Spotkanie rozpoczęło się widowiskiem słowno-muzycznym nawiązującym do tematyki powstania wielkopolskiego i obchodzonej w 2014 r. 97-rocznicy jego wybuchu. Przygotowane pod kierunkiem Justyny Czekała, Agnieszki Jankowskiej i Dawida Skałeckiego przedstawienie zaprezentowali uczniowie z SP nr 1. W ten sposób społeczność uczniowska dała lekcję patriotyzmu i oddała hołd Powstańcom Wielkopolskim. Następnie chór szkolny wykonał znane kolędy i pastorałki, które śpiewała również widownia. Zwieńczeniem imprezy był występ grupy teatralnej „Cokolwiek”, pod dyrekcją p. Aleksandry Kołcz i p. Przemysława Walkowiaka z Gimnazjum nr 1 w Luboniu, która przedstawiła spektakl z elementami kabaretu „Ach jak przyjemnie czyli zabawne lata 20-te, lata 30-te”. W strojach z epoki młodzież świetnie oddała atmosferę tamtych lat. Młodzi aktorzy wykazali się dobrym przygotowaniem i talentem aktorskim zarówno w słowie mówionym jak i w śpiewie. Na akordeonie przygrywał p. Rafał Stępniewski. Koncert noworoczny podobał się zgromadzonym. Na zakończenie wiceburmistrz p. Mateusz Mikołajczak w ciepłych słowach podziękował wykonawcom, a starosta roku p. Maria Nowakowska obdarowała ich słodkim upominkiem.

Maria i Jan Błaszczakowie

LUTW – Koncert noworoczny   Występ grupy Cokolwiek - JB

LUTW – Koncert noworoczny   Występ uczniów z SP-1 - JB