Kalifornia w Lubońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

4 grudnia 2019 roku w Bibliotece Miejskiej w Luboniu odbyło się niecodzienne spotkanie. Z jednej strony uczestniczyli w nim, w ramach swoich zajęć, członkowie sekcji literacko-bibliotecznej Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a z drugiej – zaproszeni goście. Tego dnia poproszono tu pana Włodzimierza Gawrońskiego – autora nowo wydanej książki pt. „Kalifornia. Od NASA do LASA” oraz panią Krystynę Konieczną, na co dzień dyrektorkę Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, a tym razem współredaktorkę wspomnianej pozycji. Goście znani już byli lubonianom, ponieważ niejednokrotnie bywali na zajęciach literackich LUTW. Ich udział zawsze był przyjmowany z dużym entuzjazmem z uwagi na atrakcyjny sposób przeprowadzania spotkań o tematyce literackiej. Tym razem pan Włodzimierz Gawroński zaprezentował zebranym książkę, w której umieścił wspomnienia z 27-letniego pobytu w Stanach Zjednoczonych, głównie w Kalifornii. Pani Krystyna Konieczna wniosła duży wkład w opracowanie graficzne i skład książki oraz dokonała korekty językowej. Po serdecznym powitaniu autor wyjaśnił zebranym, jaka była geneza utworu. Natomiast pani Krystyna uzupełniała jego wypowiedzi oraz czytała wybrane fragmenty tekstu. Członkowie LUTW z zainteresowaniem słuchali wypowiedzi gości. Zadawali też mnóstwo pytań na temat pracy autora w USA oraz życia i problemów ludzi, z którymi się tam zetknął. Spotkanie znacznie przekroczyło wyznaczone ramy czasowe. Goście żegnani byli gromkimi brawami. Na koniec dyrektor lubońskiej biblioteki pani Agnieszka Begier podziękowała im, wręczyła kwiaty i zaprosiła do Lubonia na kolejne zajęcia literackie.

Słuchaczka LUTW L.M.G.

Spotkanie W. Gawrońskim 4.12 (1)