Już w najbliższy czwartek 16.11 o godz. 17:00 – wykład ogólny: Archiwum Pełne Pamięci! dr Paweł Głuszek, Justyna Pera zapraszają

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w projekcie „Archiwum Pełne Pamięci” realizowanym w Instytucie Pamięci Narodowej oraz do współpracy na polu edukacyjnym i popularyzacyjnym odnośnie historii i archiwaliów.

WYKŁAD OGÓLNY W SP NR 6 W LUBONIU 16.11.2013 godz. 17:00

Projekt „Archiwum Pełne Pamięci” funkcjonuje w Poznaniu od 2017 roku, a ja mam przyjemność być jego koordynatorem w Wielkopolsce.

W ramach projektu gromadzimy wszelkie dokumenty z lat 1917-1990. Interesują nas przede wszystkim fotografie, wspomnienia, prywatne listy, pamiętniki oraz dzienniki. Naszym celem jest ocalenie pamiątek z przeszłości świadczących o losach, o historii Polski i Polaków.

Ten projekt jest skierowany do każdego z Państwa. Każdy z nas może bowiem przekazać do Instytutu rodzinne pamiątki i dokumenty z przeszłości, wszystko to, co dokumentuje historię jego rodziny a zarazem historię Polski i Polaków.

Przyjmujemy oryginały dokumentów lub wykonujemy ich kopie cyfrowe. W tym drugim przypadku, oryginalne dokumenty pozostają u darczyńcy, a my dysponujemy ich wersją cyfrową. Nie trzeba więc, jeśli ktoś tego nie chce, oddawać do Instytutu np. cennych pamiątek rodzinnych. Wystarczy nam ich użyczyć, abyśmy mogli wykonać kopie.

Dokumenty, które do nas trafiają są porządkowane i opracowywane, a jeśli jest to niezbędne są konserwowane i digitalizowane. Następnie są udostępniane naukowcom i dziennikarzom w pracowni naukowej. Darowizny, które otrzymujemy w ramach projektu służą popularyzacji zasobu archiwum. Są wykorzystywane przy organizowaniu wystaw, konferencji, prelekcji i spotkań, w publikacjach wydawanych przez Instytut.

Nie tylko ratujemy dokumenty przed zniszczeniem, ale w oparciu o nie, popularyzujemy historię i prowadzimy edukację społeczeństwa, staramy się ocalić pamięć i przypominać przeszłość. Dokumenty przyjęte od darczyńców nie zostają złożone w archiwum Instytutu i zapominane. Nasze archiwum jest „żywym archiwum”, a to oznacza, że na podstawie tych właśnie dokumentów, staramy się przeszłość ożywić, czyli o niej opowiadać. Robimy to podczas multimedialnych prezentacji.

Za sprawą starych dokumentów, które do nas trafiają, można cofnąć się w czasie, odczytywać historię na nowo, na nowo ją interpretować, weryfikować i uzupełniać. To trochę jak praca detektywa. Odkrywamy tajemnice zapisane w dokumentach, odczytujemy stare pamiętniki i listy, ustalamy miejsca i ludzi na fotografiach. Często poznajemy też relacje i zależności łączące poszczególnych bohaterów. Umiejscawiamy ich w czasie i przestrzeni. Staramy się zbudować narrację wokół konkretnej darowizny i przywrócić do życia dawne historie. O tym wszystkim opowiadamy również podczas naszych multimedialnych prelekcji.

Materiały, jakie otrzymujemy od darczyńców w ramach projektu „Archiwum Pełne Pamięci”  to najczęściej dokumenty z życia codziennego i to one są najciekawsze. Te małe i z pozoru nic nie znaczące historie z życia codziennego, które zbieramy w ramach projektu, tworzą tzw. dużą, wielką historię, którą znamy np. z podręczników. Małe historie zawarte w dokumentach przynoszonych do nas przez darczyńców, pozwalają spojrzeć na wielką historię oczami zwykłych ludzi. A to przecież ich losy tworzą wspólną przeszłość nas wszystkich. I co najważniejsze, dokumenty te pokazują, że w przeszłości, tak jak i dzisiaj, żyli zwykli ludzie, tacy sami jak my, mieli swoje marzenia, problemy i kłopoty, cieszyli się, kochali. Historia bowiem to nic innego jak życie.  Historia to emocje. Emocje zaklęte na kartach dokumentów, które trafiają do naszego archiwum w ramach projektu „Archiwum Pełne Pamięci”. Dlatego zapraszamy do udziału w samym projekcie i związanej z nim szeroko pojętej edukacji i popularyzacji przeszłości.