Jubileusz we wspomnieniach studentek i studentów

Dziękujemy, że zechcieliście podzielić się z nami Państwa wrażeniami z jubileuszowej gali. Poniżej zamieszczamy dwa listy przesłane na ręce Prezesa Stowarzyszenia p. Zbigniewa Jankowskiego:

„Tegoroczna inauguracja roku akademickiego 2021/2022 była dla naszego Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku bardzo uroczysta i wyjątkowa, ponieważ była połączona ze świętowaniem10 lecia naszego istnienia. Dzięki dr hab. Mikołajowi Tomaszykowi, Przewodniczącemu Rady Programowej, świętowaliśmy w pięknej auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas starosta poznański Jan Grabkowski, rektor UAM w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, burmistrz Lubonia Małgorzata Machalska i wielu innych gości. Ciepłe słowa jakie popłynęły z mównicy do nas studentów (młodzieży w starszym wieku), dodały nam energii do działania, spotykania się, kolejnych inicjatyw i po prostu wyjścia z domu. Dziękujemy członkom Rady Programowej za organizowane spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia sportowe i rekreacyjne oraz organizowane wycieczki. Prezes Stowarzyszenia ULTW Zbigniew Jankowski podoła każdemu wyzwaniu. Przykładem jest tegoroczna wycieczka w Bieszczady, piętrowym autokarem, dla 70 osób.

Studentki i studenci Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku”

5_ultw jubileusz

 

„Musimy znaleźć czas,

aby zatrzymać się i podziękować ludziom,

którzy zmieniają nasze życie.”

John F. Kennedy

Dla lubońskiej społeczności Seniorów takimi osobami bez wątpienia są Twórcy Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku, który w minionym tygodniu już po raz dziesiąty zainaugurował kolejny rok akademicki.

Dziękujemy Radzie Programowej oraz Zarządowi Stowarzyszenia za tak wspaniałą inicjatywę. Za to, że Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku jest instytucją, która jednoczy senioralną społeczność mieszkańców Lubonia. Dziękujemy za stworzenie przestrzeni do spotkań, poszerzania wiedzy, różnorakiej aktywności sportowej i rekreacyjnej oraz integrujące naszą grupę niezapomniane wyjazdy.

Szczególne podziękowania kierujemy do Prezesa Stowarzyszenia ULTW Zbigniewa Jankowskiego – człowieka, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, który podoła każdemu wyzwaniu, czego przykładem jest między innymi zorganizowanie tegorocznej wycieczki w Bieszczady.

Dzięki Przewodniczącemu Rady Programowej dr hab. Mikołajowi Tomaszykowi jubileuszowa uroczystość inauguracji roku akademickiego 2021/2022 odbyła się w pięknej Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Swoją obecnością zaszczycili nas Starosta Poznański Jan Grabkowski, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Burmistrz Miasta Lubonia Małgorzata Machalska oraz wielu innych znamienitych Gości. Ciepłe słowa, jakie popłynęły do studentów, czyli do nas młodzieży w kwiecie wieku, dodały nam energii do działania i spotkań oraz zmotywowały do podejmowania kolejnych inicjatyw.

Dziękujemy za każde wspólne wczoraj, dziś i jutro.

Studentki i Studenci Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku”

3_ultw jubileusz6_ultw jubileusz