Język gwarowy w literaturze

Od dłuższego czasu wspólnie z panią dyrektor zastanawiałyśmy się nad wprowadzeniem do zajęć literackich wielkopolskiego języka gwarowego. Jak wiadomo gwara zanika, a my członkowie sekcji literackiej spotykamy się z dużą wszechstronnością literacka, opartą na fundamentach historyczno-społeczno-obyczajowych. Pani dyrektor w programie zajęć sekcji literackiej na drugi semestr roku akademickiego 2015/2016 umieściła temat związany z gwarą z zastrzeżeniem, że większość tego dzieła literackiego będzie uwzględniać język gwarowy. Po bardzo długich namowach, autor wybranej przez nas książki, zgodził się na przyjazd na wykład naszej sekcji.

18 kwietnia 2016 roku temat zajęć brzmiał: Jutrosińska Wiara i gwara, zaczerpnięty został z książki autorstwa pana Włodzimierza Gawrońskiego znanego już wcześniej z wykładu ogólnego.

Na początku zajęć pani dyrektor przedstawiła prelegenta i omówiła wyjątkowość jego utworu. Następnie pan Włodzimierz zapoznał nas z okolicznościami i powodem pisania notatek wspomnieniowych z dzieciństwa. Przebywał on bowiem prawie trzydzieści lat poza Polską. opowiedział o swoim dzieciństwie i Jutrosinie, które stały się w konsekwencji kanwą do napisania książki pt. Czy to sen czy jawa?, która wprowadziła do rozwinięcia tematu.

Dzisiejsze zajęcia przebiegły w trochę odmienny sposób, ponieważ zawartość książki składała się z opisów różnych historyjek, powstałych na podstawie obserwacji pracy i zajęć mieszkańców i własnych przeżyć autora. w tej sytuacji poszczególne fragmenty książki czytali członkowie sekcji literackiej. Całość zajęć składała się z trzynastu fragmentów książki o różnorodnej tematyce. Na zakończenie autor recytował wiersze pt. Ballada o Jutrosinie. 

Końcowa refleksja, którą wypowiedziała dyrektor to taka, że błędne jest przekonanie, iż gwara to gorszy język. W dzisiejszych czasach, to właśnie gwara jest tym, czym możemy wyróżnić się w zglobalizowanej rzeczywistości dla podkreślenia naszej tożsamości i odrębności. To my możemy ocalić ją od zapomnienia dla kolejnych pokoleń Wielkopolan.

Wszyscy uczestnicy dzisiejszych zajęć otrzymali od pana Włodzimierza wierszowany alfabet gwarowy według jego autorskiego opracowania.

Moje przemyślenia, jako uczestniczki zajęć są pozytywne. Sądzę, że słuchaczom ta odmienność zajęć bardzo się spodobała o czym świadczyły wybuchy śmiech i aktywność w wypowiedziach.

Pragnę jeszcze wspomnieć, że Pan Włodzimierz Gawroński zaprosił na spotkanie swojego serdecznego kolegę – Wojciecha Łybackiego. Przypieczętowaniem tego spotkania było wspólne zdjęcie Jutrosiniaków.

Słuchaczka ULTW – LMG