IX Olimpiada Seniorów – 21 września odbyła się IX Miejska Olimpiada Seniorów

Rozgrywki sportowe przeprowadzono w Ośrodku Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Grodziec. W ramach zawodów rozegrano 6 konkurencji, wyłoniono i nagrodzono zwycięzców.   

Olimpiada została rozegrana w Ośrodku Edukacji Leśnej  w miejscowości Grodziec położonym w Nadleśnictwie Grodziec w powiecie konińskim.

Nadleśnictwo Grodziec wchodzące w skład Lasów Państwowych leży w Wielkopolsce w dorzeczu rzeki Warty i jej lewobrzeżnych dopływów Prosny i Czarnej Strugi na terenie 5 powiatów: wspomnianego już powiatu konińskiego, kaliskiego, pleszewskiego, słupeckiego i wrzesińskiego. Udostępnia swoje lasy turystom i prowadzi szeroko zakrojoną edukację. Turyści chętnie tutaj przyjeżdżają, przede wszystkim z uwagi na dobrze rozbudowaną bazę turystyczną i piękne położenie.

W Ośrodku zapoznano nas z formami edukacji realizowanymi przez Nadleśnictwo Grodziec. W jednym z budynków zaprezentowano nam model kopalni węgla brunatnego przedstawiający proces wydobycia węgla, transportu oraz wykorzystywania go do produkcji  energii elektrycznej.   Potem, na podstawie dokumentacji fotograficznej, pokazano metody rekultywacji terenów pokopalnianych. Wśród eksponatów dużym zainteresowaniem cieszyły się: skamieniały dąb i zęby mamuta.

 

Następnie, w Izbie Edukacyjnej pokazano nam ciekawą ekspozycję zwierząt żyjących w polskich lasach, na łąkach i  nad morzem oraz narzędzi użytkowanych w lesie dawniej i obecnie.

Na zakończenie zobaczyliśmy zagrodę wolnościową dla dzikich zwierząt zamieszkujących nasze lasy,  przechodzących obecnie rehabilitację, i pochodzących z hodowli. Aktualnie żyją tutaj jelenie, sarny, daniele i bocian. Położona obok platforma widokowa umożliwiła nam obserwację zwierząt znajdujących się w zagrodzie, a także obserwację koron drzew.

Po zwiedzeniu Ośrodka zarząd ULTW dokonał otwarcia IX Miejskiej Olimpiady Seniorów i ogłosił rozpoczęcie zawodów. Olimpiada jest wydarzeniem o charakterze sportowo -rekreacyjnym promującym aktywność na świeżym powietrzu. Ma swoją tradycję i cieszy się ogromną popularnością wśród naszych studentów.

Zmagania sportowe przeprowadzono na świeżym powietrzu i w drewnianej wiacie zwanej Chatą Grodziecką. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w 5 konkurencjach sprawnościowych: Bieg z szarfą, Śwignięcie w dychę, Wieża z puszek, Rzut kaloszem, Gwóźdź Olimpiady i  konkurencji polegającej na wykazaniu się wiedzą o lesie: Czy znasz las? W zawodach wzięło udział ponad 60 zawodników. Rozgrywki przebiegały sprawnie z dużą dozą zdrowej rywalizacji. Wyniki zawodów wykazały godną podziwu sprawność naszych seniorów. Impreza zakończyła się ogłoszeniem zwycięzców i wręczeniem nagród. W każdej kategorii nagrodzone zostały pierwsze trzy miejsca, a ich zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami i nagrodami rzeczowymi.  Natomiast osoby, które w poszczególnych konkurencjach zajęły czwarte, piąte i szóste miejsca otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Na zakończenie były tańce na trawie i wspólne biesiadowanie. Organizatorzy przygotowali ciepły posiłek: zupę, kiełbaski i kaszankę z grilla. Był także chleb ze smalcem i ogórkiem oraz placek i napoje.

Wydarzenie to zostało zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Luboń.