Inauguracja zajęć sekcji biblioteczno – literackiej

Inauguracja zajęć sekcji biblioteczno – literackiej LUTW w roku akademickim 2018/2019 w dniu 10 października 2018r.

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości państwa polskiego sekcja biblioteczno – literacka postanowiła, na miarę swoich możliwości, uczcić to doniosłe wydarzenie. Na tę okoliczność grupa entuzjastów zobowiązała się samodzielnie przygotować zajęcia, opierając się na epopei Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”. Ja obiecałam zmierzyć się z napisaniem scenariusza zajęć. Skoro obiecała, to wzięłam się do pracy.

Z doświadczenia wiem, że recytowanie wyjątków z dwunastu ksiąg dzieła nie jest dobrze przyjmowane. Pomyślałam, że może łatwiej będzie przyswoić sobie treść i znaczenie tego utworu, ukazując go w formie scenicznej. Takie rozwiązanie jest znacznie ciekawsze i pobudza zainteresowanie widzów. Postanowiłam tak dobrać fragmenty utworu, aby było mniej doniośle, a raczej weselej i ciekawiej. W moim scenariuszu znalazły się więc intrygi i kalkulacje Telimeny, lawirującej między Tadeuszem a Hrabią. Dla podkreślenia zawiłości miłosnych uniesień bohaterów potrzebna też była postać Zosi.

Tematem przewodnim mojej koncepcji uczyniłam wakacje w Soplicowie od momentu przyjazdu Tadeusza z Wilna. Do akcji ponadto włączyłam: sędziego Soplicę, księdza Robaka, Wojskiego i Jankiela. Ważnymi postaciami, które połączył obrazy w całość byli dwaj narratorzy.

Po opracowaniu scenariusza, jeszcze w czerwcu, zostały przydzielone role, aby każdy mógł się zapoznać i oswoić z tekstem. Wtedy też z dyrekcją Biblioteki Miejskiej został ustalony termin zajęć literackich na 10 października br., czyli na inaugurację zajęć sekcji biblioteczno – literackiej LUTW w roku akademickim 2018/2019. We wrześniu rozpoczęły się przygotowania. Najpierw skupiono się na interpretacji tekstu. Potem pomyślano też o strojach, scenografii i rekwizytach. Wreszcie nadszedł wyznaczony dzień. Z niepokojem czekaliśmy na rozpoczęcie zajęć. Zastanawialiśmy się, jak nasze przedsięwzięcie przyjmą słuchacze LUTW.

inauguracja-10-10-10

Po obejrzeniu inscenizacji Pani Dyrektor serdecznie nam podziękowała i pogratulowała. Na podstawie jej wypowiedzi i reakcji widowni należy przyjąć, że grupa entuzjastów sekcji literackiej dobrze wywiązała się z podjętego przez siebie zadania.

inauguracja-10-10-11

inauguracja-10-10-12

Scenarzysta (Lucyna Gawrońska) wśród wykonawców

Następnie, już w kameralnym gronie, długo dzieliliśmy się wrażeniami z dopiero co przeżytego scenicznego doświadczenia.

Słuchaczka LUTW-L.M.G.