II Wielkopolskie Forum Seniora

Promowanie wizerunku osób starszych jako usługodawcy, a nie usługobiorcy – to dobry cel działań.

II Wielkopolskie Forum Seniora, które odbyło się w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego zgromadziło bardzo wielu seniorów z całej Wielkopolski. Wzięli w niej udział reprezentacji naszego miasta – słuchaczki LUTW i członkowie Lubońskiej Rady Seniorów.

Uroczystego otwarcia dokonał  redaktor Adam Pawłowski (organizator forum), a powitał i przedstawił zamierzenia i działania na rzecz seniorów marszałek Marek Woźniak. W części merytorycznej dotyczącej zdrowia, opieki, rehabilitacji, bezpieczeństwa referaty wygłosili przedstawiciele NFZ, KIND, KW Policji w Poznaniu, Głosu Wielkopolskiego i ROPS-u.

O obecnej i przyszłej Polityce Senioralnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego mówiła Jolanta Kucharzak – dyr  Regionalnego Ośrodka  Polityki Społecznej w Poznaniu. Można było skorzystać z porad medycznych, profilaktyki i pomiarów. W trakcie przerwy kawowej mieliśmy okazję do wymiany doświadczeń i refleksji nad działaniami w naszych miastach i wioskach. Z radością zauważyliśmy większe zainteresowanie forum, a plany i konsultacje, które się odbędą  w Poznaniu nad programem Polityki Senioralnej na lata 2020- 2030  wzbudziły zainteresowanie uczestników.

Dziękujemy organizatorom.
Irena Skrzypczak
DSC_3103
DSC_3144
DSC_3125
DSC_3111