Czujka czadu – konkurs

Jan Grabkowski Starosta Poznański oraz mł. bryg. Jacek Michalak Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu podpisali regulamin V edycji konkursu „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie”. Jest on integralną częścią Programu edukacyjnego bezpieczeństwa pożarowego realizowanego na rzecz mieszkańców powiatu poznańskiego.

Regulamin konkursu jest udostępniony w Internecie, na stronach www.powiat.poznan.pl oraz www.kmpsp.poznan.pl, a także w siedzibach podmiotów będących Organizatorami Konkursu.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Poznańskiego, którzy:

1. W czasie jego trwania prawidłowo wypełnią ankietę konkursową i złożą ją

– osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,

– za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.powiat.poznan.pl oraz www.kmpsp.poznan.pl,

– pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań z dopiskiem „Czujka czadu”.

2. Są zameldowani na terenie powiatu,posiadają pełną zdolność do czynności prawnych bądź uzyskają zgodę opiekuna prawnego.

Co dwa tygodnie w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbędzie się losowanie 8 nagród, którymi są czujki tlenku węgla.

Domowe czujki tlenku węgla to najprostszy sposób na zabezpieczenie domu przed czadem, który jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, bardzo niebezpiecznym, zwanym „cichym zabójcą”. Te małe urządzenia wykrywają śmiertelne zagrożenia we wczesnej fazie umożliwiając ustrzeżenie się od ich tragicznych skutków.

Konkurs trwał będzie do 31 marca 2017 roku lub do wyczerpania czujek czadu, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani na stronie powiatu poznańskiego.