Czcimy bohaterów

Kolejny już raz spotkaliśmy się na ulicy Powstańców Wielkopolskich w naszym mieście, w miejscu upamiętniającym bohaterski, zwycięski zryw naszych przodków. To nasi dziadkowie, ojcowie, synowie wielkopolskiej ziemi odważnie i dzielnie wstąpili w szeregi oddziałów, które wywalczyły nam wolność.

Godna oprawa corocznej uroczystości ,msza święta , warty honorowe, odczytanie listy powstańców związanych z naszym miastem, złożenie wiązanek kwiatów i zniczy, odśpiewanie ,,Roty” i salwa honorowa dopełniły szacunek ,oddany pamięci bohaterom. Na uroczystości byli również nasi słuchacze – studenci ULTW.

Cześć Bohaterom Powstania Wielkopolskiego

Irena Skrzypczak

5-2

6-2