Biologia nowotworów – co wiemy, dokąd zmierzamy?

Na grudniowym wykładzie słuchacze ULTW wysłuchali prezentację Pani dr Agnieszki Kropik-Skrockiej, nad czym pracują naukowcy i studenci na Wydziale  Biologii UAM.

W Zakładzie Biologii Komórki pracuje się nad problemem ,,życia”, powstawania komórek, tkanek w organizmie  człowieka i przyczynach, źródłach powstawania komórek nowotworowych. Po raz kolejny mamy potwierdzenie ,jak ważnym wskazaniem dla zdrowego stylu życia jest aktywność, profilaktyka, badania przesiewowe i samoobserwacja  organizmu.

Mamy świadomość tych zaleceń ,nasi słuchacze korzystają z profilaktycznych, bezpłatnych przesiewowych badań organizowanych przez miasto, powiat…

Dziękujemy.

Na wykładzie była również Pani Burmistrz Małgorzata Machalska i wręczyła puchary ,,zawodnikom ” w rywalizacji sprawnościowej naszych seniorów.

dsc05002

dsc05249

dsc05250

dsc05256

dsc05260

dsc05242