„Aktywizacja osób 60 +. Powołanie domu dziennego pobytu”

Zapraszam do udziału w konferencji „Aktywizacja osób 60 + . Powołanie domu dziennego pobytu w ramach Wieloletniego Programu Senior-WIGOR 2015-2020″. Konferencja odbędzie się 25 września 2015 roku, w godzinach 11:00 – 14:00, w Ośrodku Kultury przy ul. Sobieskiego 97 w Luboniu. Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja będzie okazją do zaprezentowania rządowego Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 zainicjowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Podczas konferencji zostaną omówione tematy dotyczące istoty programu „Senior WIGOR” oraz kwestie dotyczące wzmacniania, rozwoju i promowania aktywnego trybu życia seniorów.
Konferencja będzie okazją do dyskusji i wymiany poglądów dotyczących najważniejszych problemów i potrzeb osób starszych z terenu Lubonia. Liczymy na to, że efektem rozmów będzie wspólne wypracowanie modelu funkcjonowania domu. Konferencja skierowana jest w szczególności do seniorów, przedstawicieli instytucji oraz organizacji pozarządowych podejmujących działania na rzecz osób starszych w Luboniu, a także pracowników i działaczy organizacji pozarządowych aktywnych w obszarze pomocy i integracji społecznej. Osoby zainteresowane wspomnianą wyżej tematyką, zapraszam do udziału w konferencji.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Lubonia

PROGRAM KONFERENCJI:

11:00 – 11:20 Otwarcie konferencji – wystąpienie Mateusza Mikołajczaka, Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń

PANEL PIERWSZY:
11:20 – 11:40 Formy aktywizacji osób 50 + na terenie Miasta Luboń – dr Mikołaj Tomaszyk
11:40 – 12:00 Założenia i koncepcja działania domu dziennego „Senior-WIGOR”.
Program funkcjonalno-użytkowy budynku – Diana Krasowiak, podinspektor ds. obsługi
i rozliczeń funduszy europejskich i krajowych Urzędu Miasta Luboń
12:00 – 12:30 Dyskusja
12:30 – 13:00 Przerwa kawowa

PANEL DRUGI:
13:00 – 13:20 Dom dziennego pobytu miejscem aktywności osób starszych
– Jolanta Włodarska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu
13:20 – 13:40 Aktywnie i zdrowo „po sześćdziesiątce”. Szansa dla osób starszych w perspektywie programu
„Senior-WIGOR” – dr Piotr Kocur
13:40 – 14:00 Dyskusja

herby_2        senior_wigor