5.11.2021 świętowaliśmy nasz jubileusz.

W piątek 5.11.2021 w Auli UAM w obecności Rektor UAM pro. dr hab. ogumiły Kaniewskiej, b. Rektora UAM prof. dr hab. Andrzeja Lesickiego, Kanclerz ULTW Małgorzaty Machalskiej, Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego, Prezesa Stowarzyszenia ULTW Zbigniewa Jankowskiego, Przewodniczącej RM Luboń Teresy Zygmanowskiej, świętowaliśmy nasz jubileusz X – lecia.  Do Auli przybyli również członkowie Rady Programowej oraz prawie wszyscy słuchacze naszego Uniwersytetu III Wieku. Prawie dwugodzinna uroczystość prowadzona przez Irenę Skrzypczak przeplatana była wspomnieniami, gratulacjami i honorami dla wieloletnich studentek i studentów, zasłużonych dla naszej placówki i naszych przyjaciół. Poniżej fotorelacja z uroczystości wykonana przez p. Tomasza Sikorskiego ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu. więcej zdjęć pod tym linkiem: Jubileusz z inauguracją : Powiat Poznański5_ultw jubileusz4_ultw jubileusz3_ultw jubileusz2_ultw jubileusz7_ultw jubileusz6_ultw jubileusz