I Wielkopolskie Forum Seniorów

W  Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego spotkali się seniorzy na wyjątkowym  wydarzeniu, zorganizowanym  przez Urząd Marszałkowski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowski oraz redakcję ,,Głosu Wielkopolskiego”. Uczestnicy Forum mogli skorzystać z cyklu wykładów i prelekcji na temat:

–  ,,Jak i dlaczego się starzejemy” – prof. Krzysztof Książek

– ,,Przygotowanie pacjenta do badań” – dr hab. Ewa Wysocka

– ,,Senior i leki” – prof. Katarzyna Wieczorkowska -Tobis

– ,,Senior w świecie mediów” – Leszek Waligóra – ,,Głos Wielkopolski”

– ,,Polityka Senioralna Samorządu Województwa Wielkopolskiego” – ROPS

Wiele osób skorzystało z bezpłatnych badań . Wykłady i prelekcje spotkały z dużym zainteresowaniem, dotyczyły wielu problemów codziennego życia. Padło wiele cennych rad i wskazówek. Refleksje i wymiana doświadczeń miały miejsce w trakcie przerw kawowych. To  było  wartościowe i potrzebne spotkanie, w którym uczestniczyli również seniorzy z Lubonia.

O wydarzeniu przeczytać można również na: http://www.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/poznan/a/i-wielkopolskie-forum-seniora-glos-wielkopolski-dziala-na-rzecz-dojrzalych-wielkopolan,13217111/

Dziękujemy.

Irena Skrzypczak

dsc06231

dsc06256

dsc06226

dsc06225

dsc06224

dsc06227