Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Szanowni Studenci

 Rada Programowa Uniwersytetu Lubońskiego III Wieku ma zaszczyt zaprosić na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2017/2018, która odbędzie się  w Luboniu dnia  2 października 2017 roku o godz. 18:30  w auli Szkoły Podstawowej nr 5 (Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II) w przy ul. Hugona Kołłątaja.

Program:

18:30 – Gaude Mater Polonia – chór BARD

18:35 – wystąpienie Kanclerz Lubońskiego Uniwersytetu III Wieku, Burmistrz Miasta Luboń Małgorzaty Machalskiej

18:40 – wystąpienie Przewodniczącego Rady Programowej ULTW dr. Mikołaja Tomaszyka

18:45 – wystąpienia zaproszonych Gości i odczytanie okolicznościowych adresów

19:00 – wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Arnold Bernaciak (WSB Poznań)  „Miasto szczęśliwe”

19:45 – uroczysta Immatrykulacja

20:00 – zakończenie uroczystości i poczęstunek