19.05.2022 r. o godz. 17:00 w SP 5 – wykład gen. dr. Lecha Konopki

W najbliższy czwartek 19 maja br. w SP nr 5 w Luboniu o godz. 17:00 odbędzie się przedostatni wykład ogólny. To zaszczyt i honor móc gościć w naszych murach gen. dr Lecha Konopkę. Pan generał  Lech Konopka wykłada na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.  Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa militarnego oraz bezpieczeństwa międzynarodowego (strategie bezpieczeństwa państw, organizacje międzynarodowe i regionalne, międzynarodowe relacje wojskowe).W swojej 40- letniej służbie wojskowej zajmował szereg stanowisk dowódczo-sztabowych w Siłach Zbrojnych RP, w tym I zastępcy Szefa SG WP. Po zakończeniu służby w latach 2010-2015 pracował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego na stanowisku Dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi. Współautor  Raportu  wynikowego Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego oraz Białej Księgi w 2013 r .Pracę doktorską obronił w UAM  w 2007 r. Dla nas wygłosi wykład pt. Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa.