W trosce o swoje bezpieczeństwo

W trosce o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, zwracamy się Państwa z gorącym apelem.

Istotnym problemem jest brak prawidłowego oznakowania posesji nieruchomości. Prawidłowe oznaczenie budynku czy posesji jest prawnym obowiązkiem, wynikającym z art. 47b Ustawy prawa geodezyjnego i kartograficznego. Za nie dopełnienie tego obowiązku, ale także realizowanie go w sposób niewłaściwy (nie utrzymanie tabliczki w należytym stanie) grozi grzywna w wysokości 250 zł lub kara nagany. Często bowiem zdarza się, że ratownicy medyczni, strażacy bądź policjanci poszukując adresu wezwania/interwencji, tracą bezcenne sekundy, minuty, które mogą uratować ludzkie życiem, dlatego tak istotną sprawą jest odpowiednie oznaczenie swojej posesji.

daktylowa-1-tablica-z-numerem-domu-i-nazwa-ulicy-na-plot-01