Terroryzm…

Na pierwszy w nowym roku wykład, zaproszono prof. dr hab. Radosława Fiedlera, a tematem były trudne i tragiczne wydarzenia związane z terroryzmem. Przyczyny tych zdarzeń są bardzo różne- natury politycznej, odwetowej, mafijnej…

Słowo terroryzm pochodzi  z gr. – ”drżeć” ,” bać się” i  łac. – ”strach” ,,przerażenie”. W historii ludzkości znane jest skrytobójstwo, krwawe represje… Wobec tych tragicznych zdarzeń reakcje państw są bardzo różne, i dawniej i obecnie. Dopiero od lat 70 zaczęto stosować negocjacje – (bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie) realizowane przez przeszkolone i  wyposażone w  umiejętności i metody  –  służby specjalne  i mediatorów.

Terroryzm przybiera różne  formy – porwania osób i mienia, morderstwa,

cyberprzemoc…

Ten bardzo trudny i ważny temat wzbudził refleksje, ale padły również pytania na temat ostatnich działań rodziny sławnego podróżnika, Arkadego Fiedlera.

Irena Skrzypczak

20170112_181204

20170112_181222