100 lat temu na Ziemi Lubońskiej

Jak u nas było, kiedy nas jeszcze nie było?  Dlaczego nasze miasto tak bardzo różni się od innych. Odpowiedzi na te pytania mogą udzielić zachowane archiwalia. Te sprzed 100 lat pokazują, że ogromny wpływ na wsie, Luboń, Żabikowo, Lasek, miała decyzja o rozbudowie Poznania.

Podjęto ją dlatego, że cesarz Wilhelm II wyniósł miast do rangi cesarskiej rezydencji. W ślad za tym, w najbliższej okolicy nastąpiła ogromna koniunktura gospodarcza. Otwarto cegielnie (m.in. w Żabikowie, Kotowie, Fabianowie), produkowały miliony cegieł, dachówek. W Luboniu zbudowano 3 fabryki, a w Żabikowie cała kolonie dla niemieckich osadników… O tych ważnych historycznych zdarzeniach dowiedzieli się uczestnicy wykładu przygotowanego przez dr Izabellę Szczepaniak, w bibliotece, z bogato ilustrowanymi zdjęciami.

Po wykładzie miała miejsce ciekawa dyskusja i wymiana zdań zdobytych na bazie rodzinnych wspomnień.

Irena Skrzypczak

 

dsc05329

dsc05486

dsc05471

dsc05476

dsc05496