Sekcje

Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku posiada następujące sekcję:

 • językowa
  • język angielski
  • język niemiecki
 • literacko-teatralno-biblioteczna
 • turystyki pieszej i krajoznawczej
 • informatyczna
 • taneczno-muzyczna
 • sportowa
  • Pilates
  • Aqua Aerobic
  • Rehafit