Dołącz do trwającej konferencji nt. Seniorów

Dołącz do trwającej konferencji nt. Seniorów

Irena Skrzypczak oraz nasz Przewodniczący Rady Programowej reprezentują nas na poznanskiej konferencji senioralnej. Dołącz do nas na Zoom pod tym linkiem: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F87976024454%3Fpwd%3Dekk3VnF0M04rRFEwTjBDRXRHaGRxQT09%26fbclid%3DIwAR3Z3HysadljO0IpRVaKBZrponnLyglFnDuZblFTKEtS069Ep3cV2N2UiYw&h=AT2ABn2-oyQasnVNW6mrBCpRmb8qmAsltQDEdcwLyi2XNRu27RS9_r__yACFBhKLkDTlLqrXAPrLndtNiiuzh6QEXBQzWGvxo9C9dVVgCzFCz1S5CE8gYzwQgYyUudEhv7CmFwhttps://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F87976024454%3Fpwd%3Dekk3VnF0M04rRFEwTjBDRXRHaGRxQT09%26fbclid%3DIwAR3Z3HysadljO0IpRVaKBZrponnLyglFnDuZblFTKEtS069Ep3cV2N2UiYw&h=AT2ABn2-oyQasnVNW6mrBCpRmb8qmAsltQDEdcwLyi2XNRu27RS9_r__yACFBhKLkDTlLqrXAPrLndtNiiuzh6QEXBQzWGvxo9C9dVVgCzFCz1S5CE8gYzwQgYyUudEhv7CmFw

Czytaj dalej